Jak mówi staropolskie przysłowie: "Chrzest polewaj wodą, wesele – wódką, a pogrzeb – płakaniem". Skupmy się w tym momencie na weselu...